Fairtrade/Organic

Fairtrade/Organic

Sture & Lisa producerar rättvisa barnkläder certifierade enligt Fairtrade för en hållbar framtid och rättvisare värld. Vi tycker att det är viktigt för våra barn och deras framtid att vi stödjer arbetet med en hållbar produktion och att de som arbetar med produktionen arbetar under bra förhållanden.

Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för människor att få förbättrade arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade skapar möjligheter att bekämpa fattigdom med omtanke om miljön och främjar de som ofta arbetar i handelkedjans första led, tex bomullsplockare och sömmerskor. Barnkläder ska inte tillverkas och sys upp av barn, de ska bäras av barn.

Sture & Lisa tillverkar rättvisa barnkläder av finaste kvalité, med rättvisa villkor för de som arbetar inom textilindustrin att kunna försörja sin familj. Minimilön räcker oftast inte för att försörja en familj med flera familjemedlemmar. Man behöver en levnadslön för att få det att räcka till allt. Fairtrade ser också efter fabriksarbetares arbetsvillkor i form av antal timmar man arbetar per dag, och att man får rast under dagen. Man ska också ha rätt till semester och ledighet när man får barn. Genom Fairtrades arbete får arbetare bättre kundskap om sina rättigheter och det ger handlingskraft att kunna påverka sin egna situation. Vidare stödjer och främjar Fairtrade även de miljömässiga aspekterna av produktionen där närmiljön står i centrum.

För att bli Fairtrade certifierad måste man uppfylla en rad krav i handelskedjan. Kraven bygger på internationella kriterier för ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling.

Här nedan ser du en bild från vår textilproduktion i Indien i vår GOTS och Fairtrade certifierade fabrik. Genom att köpa rättvisa barnkläder som är certifierade bidrar man till en bättre framtid för barn i hela världen.

All our clothes are made of fair trade and GOTS certified cotton from India. Fairtrade means paying the workers a fair price, but also help people in the world´s most marginalised communities escape povery and promote sustainability. Our suppliers main objective are to provide paid employment to the disabled and rehabilitate them in the society. The Global Organic Textile Standard (GOTS) is recognised as the leading processing standard for organic textile worldwide. All our clothes are hand printed with watedbased screen print. We avoid using all kind of damaging chemicals in our production.